ATTRACIDE® namjenski insekticid

Ukoliko ste zainteresovani ili imate potrebu za uslugama naše kompanije, obratite se sa punim povjerenjem putem online formulara za registraciju novih partnera.

ATTRACIDE 26 CS se preporučuje za kontrolu žohara i drugih grupa puzećih insekata kao i insekata koji se pojavljuju u proizvodima koji se skladište (žižak, kestenjasti brašnar, surinamski brašnar).

SAMO ZA UPOTREBU OD STRANE PROFESIONALNIH OPERATERA

Površinski, rezidualni insekticid za kontrolu žohara i drugih puzajućih insekata
Sadrži 26 g/litar (2,6% g/g) kaspuliranog fipronila formuliranog kao suspoemulzija sa kapsuliranim tečnim mamcem.

ATTRACIDE 26 CS se preporučuje za kontrolu žohara i drugih grupa puzećih insekata kao i insekata koji se pojavljuju u proizvodima koji se skladište (žižak, kestenjasti brašnar, surinamski brašnar), a koristi se na način da se tretiraju razna mjesta - pukotine, zatim za unutrašnju kontrolu zaraze u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, kao što su skladišta, restorani, objekti proizvodnje hrane,objekata za  preradu i postrojenja za skladištenje, supermarketi, hoteli, bolnice, domaćinstva i na sličnim lokacijama. Proizvod je pogodan za korištenje na poroznim i neporoznim površinama.

Napomene o područjima korištenja

Nije za upotrebu na nepokrivenoj hrani ili žitaricama, u područjima skladištenja žitarica ili na površinama koje su u direktnom dodiru s hranom.
Kao što je slučaj sa drugim površinskim rezidualnim insekticidima, korisnik treba da bude informiran da proizvod ima rezidualno dejstvo, stoga djeca i životinje trebaju izbjegavati kontakt sa tretiranim površinama.

Ne nanositi na nezaštićenu električnu opremu (proizvod je na bazi vode) npr. kutije za prekidače.
Ne nanositi na površine koje mogu biti umrljane ili oštećene vodom.
Ne nanositi na površine gdje temperatura prelazi 40oC.

SAMO ZA UPOTREBU OD STRANE PROFESIONALNIH OPERATERA.
NE KORISTITI gdje hrana, voda ili hrana za životinje mogu postati kontaminirani.
ONEMOGUĆITI PRISTUP proizvodu djeci i životinjama.
Ovaj materijal i njegovo ambalaža  moraju biti odloženi na siguran način.


Poštovani, molimo Vas da izvršite upload rješenja Ministarstva zdravstva (u .pdf ili .jpg formatu)